Reklamační podmínky

1. Co je třeba k úspěšnému nahlášení reklamace?

 

Nejjednodušší a nejrychlejší je oznámení reklamace přes náš  >> reklamační formulář << 

Zpráva musí obsahovat:

 • Číslo faktury
 • Reklamovanou závadu a její projev.
 • V případě fyzického poškození při doručování nutno přiložit foto poškozeného zboží a kopii škodního zápisu, který sepíšete s přepravcem.

Následně zašlete prosím zboží zpět na adresu prodejce:

www.superlevnapc.cz

Prodej a servis výpočetní techniky

Slach CZ s.r.o.
Náměstí 70
37311 Ledenice

Zásilku viditelně označte slovem REKLAMACE a číslem faktury.

Pokud posíláte více reklamací v jednom balíku, je třeba zboží přehledně označit.

Nutnou součástí zásilky je přiložený balící list s výpisem zboží zasílaného v jednom balíku včetně přesného popisu reklamované závady zboží.

V případě, že před opravou požadujete zálohovat data, napište tuto informace do balícího listu k reklamaci. Záloha bude účtována jako 1 hodina mimozáruční práce, dle bodu č. 4.

 

2. Poškozené zboží, vadné doklady, nekompletní dodávka

 

2.1. V případě dodání nekompletního zboží, a také pokud doklady neobsahují správné údaje, informujte prosím prodejce o této skutečnosti na adrese info@superlevnapc.cz

2.2. Pokud je zásilka anebo její obsah poškozen, Neprodleně kontaktujte přepravce, který Vám zásilku přivezl a sepište s ním takzvaný „zápis o škodě“.
Tento potom doručte k nám na email info@superlevnapc.cz nejpozději do druhého pracovního dne od doručení zásilky.
Bez toho protokolu nebude reklamaci poškozeného zboží uvnitř zásilka uznána.
Kontakty:
DPD                 225 373 373
Zásilkovna        216 216 516
PPL                  225 331 500

! Pozor, je nutno vyplnit nejpozději druhý pracovní den po převzetí zásilky. Pokud je však obal zásilky viditelně poškozen - je nutno toto nahlásit řidiči ihned při převzetí zásilky. Vyžádejte si u řidiče sepsání reklamačního protokolu (tzv.: škodní zápis), tento následně zašlete na adresu info@superlevnapc.cz Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok na reklamaci zboží poničeného při doručování.

Balík na Zásilkovně rovnou otevřete a v případě poškození zboží (nebo obalu zásilky) nahlaste škodu přímo na Zásilkovně ještě před odchodem z pobočky Zásilkovny.

 

3. Nároky na uplatnění záruky

 

3.1. Reklamovat dle tohoto reklamačního řádu je možno pouze zboží zakoupené na serveru www.superlevnapc.cz

3.2. Reklamovat je možno pouze po dobu uvedenou u zakoupeného zboží.

3.3. V případě, že záruční doba není u zboží uvedena, má se za to, že se jedná o zboží použité se záruční dobou v délce 6 měsíců.

3.4. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat, zda zboží odpovídá kupní smlouvě (objednávce). V případě že zboží neodpovídá, kupující pokračuje dle bodu č. 2.1. Kupující nemá nárok na uplatnění záruční opravy u závad, které byly avizovány v popisu prodávaného zboží.

Zboží nebude přijato k reklamaci pokud:

 • V den převzetí do záruční opravy došlo k vypršení záruční doby
 • Zboží je fyzicky poškozeno
 • Zboží bude poškozeno:
  • nevhodně zvoleným prostředím pro užívání zboží (nadměrná vlhkost, prašnost, působení chemikálií).
  • neodbornou manipulací se zbožím, včetně neodborných zásahů do konfigurace.
  • zanedbáním běžné péče o zboží.
  • živly
  • počítačovým virem či jiným softwarem, který nebyl dodán v originální konfiguraci, dle objednávky.

V těchto případech bude zboží odesláno zasílateli zpět na náklady kupujícího, případně bude postupováno dle dohody kupujícího a prodávajícího.

 

Nové akumulátory a baterie:


Jelikož se zboží jako baterie a akumulátory svým charakterem řadí mezi spotřební materiál s omezenou životností, není možné po lhůtě 6 měsíců od koupě uznat reklamaci z důvodu úbytku kapacity akumulátoru, který je dán opotřebením baterie.

 


Použité akumulátory a baterie:

 

Výdrž baterie primárně netestujeme. Testujeme jen, zda notebook dokáže nastartovat, správně pracovat a vypnout při chodu na baterii - celkový test v délce 40 minut.

Potom je baterie považována za funkční.

Baterie, které nesplní tento test, jsou považovány za nefunkční - tzv. "mrtvé".

U použitých baterií nelze uznat reklamaci z důvodu úbytku kapacity akumulátoru, která je dána opotřebením baterie.

 

4. Ceník opravy

4.1 Veškeré uznané záruční reklamace jsou zdarma

4.2 V případě neoprávněné reklamace nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky související s ověřením oprávněnosti reklamace.

4.3 Mimozáruční opravy jsou účtovány hodinovou sazbou 653 Kč za hodinu (cena bez DPH 21%). Zákazník bude vždy předem informován o přibližné ceně mimozáruční opravy. 

 

5. Způsob vyřízení opravy

Reklamační řízení vždy řeší pouze závadu reklamovanou zákazníkem.

Do reklamace bude přijato pouze zboží, zaslané na adresu uvedenou v bodě č. 1, způsobem uvedeným v bodě č.1.

Informace k právě probíhajícímu reklamačnímu řízení je možno získat na adrese info@superlevnapc.cz., případně na telefonním čísle 606 385 070.

Pokud lze reklamovanou závadu odstranit, bude tak neprodleně prodávajícím provedeno, pokud zákazní neprojeví jiné přání při zadání reklamace.

Jedná-li se o neodstranitelnou závadu, bude postupováno následně:

 

5.1 – Pokud je skladem zboží stejného charakteru a stejných parametrů jako reklamované zboží, bude reklamace vyřízena výměnou a to včetně přesného seznam SW, který byl nahrán v době prodeje. Veškerá další data budou odstraněna.

 

5.2 – V případě, že není možno naplnit bod č. 5.1, bude zákazníkovi vrácena kupní částka formou dobropisu.

 

 V Ledenicích 1.5.2023

 NEPOSÍLEJTE REKLAMACE ANI VRÁCENÉ ZBOŽÍ DOBÍRKOU - NEBUDE PŘIJATO!